fosnova logo GRIVEN LOGO barthelme logo cmyk kalfex linea light logo preciosa logo ART METAL LOGO LUCENTE LOGO Mareco Logo fiberli petridis l slv logo xal logo Proled logo

Референци за проекти

- "Куршумли Ан" - Скопје

- "Хотел Божур" - с. Негорци

- Деловен објект на Европски Универзитет во клиничка Болница - Скопје

- "Театар и Библиотека" - Тетово

- "Албански Театар" - Скопје

- Хотел и казино "PRINCES" - Гевгелија

- "Универзална сала" - Скопје

- Пливачки базен "Младост" - Скопје

- ДСУ "Кочо Рацин" - Скопје

- Хотел "Park Residence" - Скопје

- "Градска Куќа" - Скопје

- "Империал Тобако" - Скопје

- "Плаошник" - Охрид

- "Собрание на Р.М." - Скопје

- "Антички Театар" - Охрид