fosnova logo GRIVEN LOGO barthelme logo cmyk kalfex linea light logo preciosa logo ART METAL LOGO LUCENTE LOGO Mareco Logo fiberli petridis l slv logo xal logo Proled logo

Контакт

 

Вработени: Адреса:  
Директор:
    Владко Тодоровски д.е.и.
Техничко комерцијални соработници:
    Ненад Велјаноски д.е.и.
    Славчо Василевски д.е.и.
Надворешни стручни соработници:
    Мартин Милошевски д.е.и.
    Христинка Матоска д.е.и.
    Дејан Стојмиров д.е.и.
    Ратко Станојковски д.е.и.
 
Седиште:
Ул. Востаничка бр. 45
1000 Скопје, Р. Македонија
Канцеларии и магацин:
Ул. Бојмија 1-9/7 м
1000 Скопје, Р. Македонија
 
Тел:     +389 2 2465 033
Факс:  +389 2 2401 758
Моб:    +389 70 217 196
E-mail:  blakom@t.mk